Dining

KFC

KFC ในไทยเปิดให้บริการครั้งแรกในประเทศไทยช่วงปีพ.ศ.2513 แต่ได้ทำการปิดให้บริการ หลังจากสิ้นสุดสงครามเวียดนามในปี พ.ศ. 2518 และทางเคเอฟซีได้กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 และทำการขยายกิจการครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน

065-724-4202