Dining

ชาตรามือ

ชาตรามือ กำเนิดขึ้นเมื่อปี 1945 เป็นต้นตำรับชาไทย เข้มข้น หอม อร่อย ที่เป็นที่ถูกใจ ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ นอกจากนี้ชาตรามือยังมีเมนูอร่อยๆ มาให้เราต้องมาชิมมากมาย เช่น ชาเขียว ชากุหลาบ ชาอู่หลง