Dining

Olino Crepe & Tea

“โอลิโนะ เครปแอนด์ที ”เป็นธุรกิจร้านเครปสไตล์โมเดิร์น ที่จำหน่ายทั้งเครปร้อน เครปเย็น เบเกอรี่และเครื่องดื่มชา โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดถูกออกแบบ และรังสรรค์ขึ้นมา เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ด้วยสูตรลับเฉพาะ พร้อมแป้งเครปและวัตถุดิบต่างๆที่ได้รับการคัดสรรอย่างดีมีคุณภาพ เพื่อให้ได้รสชาติที่ถูกใจ ภายใต้การออกแบบเมนูที่สร้างสรรค์ให้เข้ากับยุคสมัย และระบบการบริหารงาน การตกแต่งบรรยากาศอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว cheap swiss made rolex replica uk

083-970-7617

Olino Crepe & Tea