Service

Welala Clinic

เราอยากทำให้การดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

WELALA ให้บริการชุดตรวจวินิจฉัยที่สามารถทำได้ที่บ้าน เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนาสุขภาพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

Welala Clinic