Dining

Temp & Time

กว่าสิบปีที่ผ่านมาคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสเครื่องดื่มที่เป็นที่นิยมในหมู่คนไทยทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะ คนรุ่นใหม่ก็คือ ชาไข่มุก ซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากประเทศไต้หวัน คุณวัชราภรณ์ทิพย์ธวัชวงศา หรือหญิง (เป็นชื่อ เล่นที่ตั้งตามชื่อภาษาจีนของเธอ) ลูกครึ่งไต้หวันและไทยเชื้อสายจีน เป็นคนหนึ่งซึ่งเติบโตมาท่ามกลางกระแส ชาไข่มุกตั้งแต่เด็ก แต่เธอกลับหลงไหลในกาแฟสดแบบสากล ทั้งรูปแบบกาแฟสโลว์บาร์ (slow bar) ที่ต้องใช้ ความปราณีตในการชงหรือสกัดเช่นกาแฟดริป และกาแฟที่ชงผ่านเครื่องชงอัดแรงดัน ที่เรียกว่าเครื่องชงเอส เพรซโซ (espresso machine) ด้วยในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ได้เดินเที่ยวในย่านช้อปปิ้งที่เมืองไทเป ประเทศ ไต้หวัน และได้หยุดพักหาเครื่องดื่มในร้านที่มีบรรยากาศสบายๆ ในเมนูกาแฟมีหมวดที่มีคําว่า single origin ด้วยความสงสัยจึงได้ลองสั่งกาแฟดริป ที่เป็น single origin คือกาแฟที่ชงจากเมล็ดกาแฟชนิดเดียว มาลองชิม ทําให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ของคําว่ากาแฟ และทําให้เธอตกหลุมรักรสชาติของกาแฟที่มีความซับซ้อนของ กลิ่นและรสทันทีจึงได้เริ่มชิมและเสาะแสวงหาร้านกาแฟที่นําเสนอกาแฟแบบนี้มาตลอด รวมถึงเริ่มเรียนและ หัดชงกาแฟดื่มเอง ซึ่งที่ประเทศไต้หวัน การดื่มกาแฟที่เป็น single origin นั้นมีมานานเกินกว่าสิบปี

ในสังคมไทยช่วงสี่ห้าปีหลังนี้กาแฟซึ่งอยู่ในสังคมไทยมายาวนานได้เริ่มมีการนําเสนอในรูปแบบที่ต่างไป จากเดิม ไม่ใช่แค่กาแฟโบราณ หรือซุ้มร้านเครื่องดื่มตามตลาดนัดหรือบนฟุตบาท หากแต่เป็นร้านคาเฟ่ที่ ตกแต่งสวยงาม และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่คนทํางาน รวมถึงนักศึกษา ส่วนกาแฟก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิม ที่เติมน้ําตาลและนมข้นหวานเป็นหลักทั้งร้อนเย็น หญิงอยากที่นําเอากาแฟแบบสากลที่เธอหลงใหล ให้ได้เป็น ที่รู้จักมากขึ้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยเน้นเมล็ดกาแฟที่ปลูกในประเทศไทย เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทย สามารถปลูกกาแฟและผลิตกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกยอมรับเช่นกาแฟที่ปลูกที่พื้นที่ดอยช้าง หรือกาแฟที่ของจังหวัดน่านที่ทั่วโลกเริ่มให้การสนใจมากชึ้นก็ตาม แต่การได้รับความนิยมและยอมรับในไทย แต่ยังคงเป็นของคนกลุ่มเล็กๆ เมื่อเทียบกับคนที่รู้จักแต่กาแฟแบบเดิมที่เน้นความหวานมัน หรือถ้าเป็นกาแฟ ดําก็ต้องมีความเข้มหรือออกขมๆเท่านั้น

แนวคิดการทําธุรกิจร้านกาแฟแบบคาเฟ่ของหญิงนอกจากการนําเสนอกาแฟแบบสากลดั่งเดิม แล้วยังจะ มีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาแฟกับน้ําผลไม้โซดา หรือน้ําเชื่อมต่างๆ สร้างสรรค์เป็นเมนูทางเลือกใหม่ให้ได้ ลิ้มลอง และยังมีเครื่องดื่มอื่นๆที่ไม่ผสมกาแฟ เช่นโกโก้ชาต่างๆ และน้ําผลไม้เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ บริการ ร่วมสังสรรค์กันได้อย่างเป็นกันเอง เป็นพื้นที่ให้เพื่อนฝูง และครอบครัวใช้เวลาร่วมกันได้อย่างมี ความสุข ในบรรยากาศร้านที่มีความอบอุ่น ยิ่งไปกว่านี้นอกจากชาไข่มุกที่ทุกคนรู้ดีว่ามีต้นกําเนิดมาจาก ประเทศไต้หวัน ยังมีอีกสิ่งหนึ่งของประเทศไต้หวันที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนของไทยคือเรื่องจิตอาสา และการรีไซเคิลจัดการขยะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งประเทศไต้หวันถูกจัดให้เป็นประเทศที่รณรงค์และปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างดีเยี่ยม เป็นอันดับต้นๆของโลก หญิงทํางานเป็นจิตอาสาในองค์กรการกุศลแห่งหนึ่งของไต้หวันที่มีสาขาในประเทศ ไทย ซึ่งจนถึงขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานกว่าสามหมื่นคนในเวลา เพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ด้วยปณิธานที่แน่วแน่ของหญิงที่ทํางานจิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคมไทยมากว่าสิบปีแล้ว เธอยังคิดที่จะนํารายได้ในส่วนหนึ่งมาทําประโยชน์เพื่อสังคม อีกทั้งเป็นช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมเกษตรกรผู้ ปลูกกาแฟของไทย รวมถึงสามารถนํากาแฟไทยเข้าสู่สากล และยังคาดหวังว่าจะได้ผลักดันแนวคิดพกแก้ว ส่วนตัว ลดขยะ ลดการใช้หลอดพลาสติก ลดโลกร้อน ในร้านกาแฟของเธออีกด้วย