Dining

ChaTraMue

 จุดเริ่มต้นของชาตรามือ (ชาไทยอันดับหนึ่ง) เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเขตร้อน ชาจีนร้อนจึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในหมู่คนไทย เราจึงได้นำเข้าชาแดงมาทำเป็นชาไทยและชาดำ ซึ่งจะเสิร์ฟชาทั้งสองประเภทพร้อมน้ำแข็งเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทย โดยชื่อ “ชาตรามือ” เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2488 และนับเป็นปีเริ่มต้นของแบรนด์ชาตรามือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

081-234-1502

https://www.cha-thai.com/

ChaTraMue